Pokeren: Is dat gokken of niet?

Er is door de jaren heen reeds behoorlijk wat gezegd en geschreven over pokeren. Volgens de één staat het gelijk aan gokken zoals bijvoorbeeld online roulette terwijl iemand anders aangeeft dat Poker vooral een behendigheidsspel is en dus helemaal geen kansspel. De waarheid ligt ergens in het midden. Diverse uitspraken die hierover in het verleden zijn gebeurd hebben inderdaad duidelijk gemaakt dat Poker inderdaad niet kan worden bestempeld als een echt gokspel.

Dit omdat de spelers die deelnemen aan het spel uiteindelijk bepalen op welke manier ze deze spelen. Anderzijds is het wel zo dat er sprake is van een bepaald kans element. Wil je hier graag het fijne van weten? Neem dan zeker even de onderstaande informatie door!

Poker toernooi organiseren, geen inbreuk op de Wet op de Kansspelen

Een eerste punt waar naar moet worden gekeken om te kunnen bepalen of Poker in de praktijk (en wettelijk gezien) een kansspel is heeft betrekking tot het feit of het organiseren van een Pokertoernooi zonder vergunning in de praktijk als een inbreuk wordt aanzien op de Wet op de Kansspelen. In het verleden werden hiervoor verschillende rechtszaken aangespannen door het Openbaar Ministerie tegenover verschillende personen.

Echter bleek onder meer in het jaar 2007 dat het Openbaar Ministerie hiervoor geen gelijk kreeg. Een rechtbank in Amsterdam was toen van oordeel dat het organiseren van een Pokertoernooi zonder vergunning niet als een inbreuk kon worden aanzien op de Wet op de Kansspelen. Waarom niet? Omdat Poker volgens de rechtbank in kwestie geen gokspel, maar een behendigheidsspel is.

Bovenstaande uitspraak was in eerste instantie opvallend. Tot op dat ogenblik was het namelijk zo dat er vooral rekening werd gehouden met een arrest van de Hoge Raad welke werd geveld in het jaar 1998. In dat arrest werd namelijk gesteld dat Poker wel een kansspel is. Kenners zijn het er echter grotendeels met elkaar over eens dat het Pokerspel zich sindsdien aardig heeft ontwikkeld.

Het is dan ook heel wat verfijnder geworden. In de huidige situatie kan er dan ook geen sprake meer van zijn dat ze (althans op wettelijk vlak) wordt beschouwd als een kans- of gokspel. Toch is het zo dat de uitkomst van Poker niet volledig te voorspellen valt.

Een zeker geluks element blijft van toepassing

Ondanks bovenstaande spreekt het voor zich dat er in de praktijk bij het spelen van Poker toch altijd ook sprake is van een zeker gelukselement. Mocht dat niet het geval zijn zou elke speler perfect het eindresultaat van een potje kunnen raden waardoor het competitieve element zou komen te verdwijnen.

Het is wat dit betreft dan ook noodzakelijk om het wettelijke karakter waar Poker duidelijk over is komen te beschikken in lijn te zien met hoe het spel in de praktijk wordt gespeeld. Doe je dat? Dan zal je kunnen vaststellen dat het gelukselement zeker en vast een niet onbelangrijke impact heeft op het uiteindelijke resultaat van een potje Poker. Wat dat betreft blijft Poker in zekere zin dan ook altijd wel degelijk ook een beetje gokken.